Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

  

Tervetuloa
REKKAPROTESTI.FI

  • Näillä sivuilla voitte tutustua toimintaamme, tuleviin ja meidän jo järjestämiin tapahtumiin. 

Olemme myös

Facebookissa 

Jaa sosiaalisessa mediassa


TIEDOTE 18.6.2016
Päivitetty reitit ja aikataulut 20.6.2016

REKKAPROTESTI.FI –ryhmä on järjestämässä mielenilmausta Helsingissä tiistaina 21.6.2016 alkaen klo 7.30.

REKKAPROTESTI.FI –ryhmä kutsuu kaikki ammattikuljettajat, kuljetusyritykset sekä eri sidosryhmät osallistumaan protestiajoon 21.6.2016 klo 7.30 alkaen. Kokoontuminen hyvissä ajoin eli n. klo 7 Vuosaaressa Portin Grillillä, Seilorinkatu 16, Helsinki

AKT tarjoaa aamukahvit protestiin osallistuville kuljettajille Portin Grillillä.

REITTI 1: Päivitetty, saa ajaa myös pitkänä!

Lähtö 21.6.2016 klo 7.30: Portin Grilli, Seilorinkatu 16,

Kehä 3 - Lahden väylä (keskusta) - Hämeentie - Sturenkatu - Helsinginkatu - Mannerheiminkatu ja eduskuntatalolla pysähdys.

 

 REITTI 2:

 Lähtö 21.6.2016 klo 7.30 Portin Grilli, Seilorinkatu 16, Helsinki

Rahtarinkatu - Satamakaari - Vuotie - Meripellontie - Itäväylä - Sörnäisten rantatie (keskusta) -
Pohjoisespalandi - Mannerheimintie ja eduskuntatalolla pysähdys

Koska startti on klo 7.30, kuljettajia pyydetään saapumaan paikalle hyvissä ajoin eli n. klo 7 alkaen.

Toivomme runsasta osallistumista, jotta suomalainen kuljetusala olisi jatkossakin olemassa!

HUOMIO! Jos et pääse raskaalla kalustolla, olet tervetullut myös pienemmälläkin autolla, jotka ohjataan letkan perään. Kaikkien osallistuminen tapahtumaan on tärkeää!

TERVETULOA!

 

Syynä mielenilmaukseen on se, että hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista teille annetun lain 6a §:n muuttamisesta eli kansankielellä tunnetuksi tullut kabotaasilain muutos on menossa äänestykseen 21.6.2016 klo 14 alkaen.

Vastoin kaikkia odotuksia, eduskunta päättikin ottaa asian äänestykseen jo nyt, ennen kesää ja REKKAPROTESTI.FI –ryhmä katsoo, että lakia ei tulisi missään nimessä saattaa voimaan, saati tällä aikataululla, mitä nyt ollaan tekemässä.
REKKAPROTESTI.FI –ryhmältä pyydettiin asiantuntijalausunto Liikenne- ja viestintävaliokunnalle ko. lain tiimoilta ja valiokunnankin mietinnössä esitetyt huolet perusteltuina noudattavat mitä suurimmassa määrin niitä asioita, joita olemme protestiajoin ajaneet.

 

Valiokunta on esittänyt mietinnössään myös eri toimenpiteitä, joita tulisi olla käytössä, jos laki astuu voimaan, mutta tällä aikataululla ei näitä toimenpiteitä/uudistuksia ole tehty tai edes saatettu kunnolla alulle. Valiokunta on esittänyt mietinnössään myös, että tulee arvioida muutoinkin kattavasti, miten kuljetusyritysten tasapuoliset kilpailunedellytykset voidaan turvata ja ehkäistä mahdolliset lieveilmiöt markkinoilla. Tällä aikataululla ei ole taatusti ensimmäistäkään kattavaa arviota tehty tai edes aloitettu. Mietintö on valmistunut ja viimeksi päivätty 9.6.2016.

 

Lainaus valiokunnan mietinnöstä:

” Kabotaasin määrästä Suomessa on vaikea saada luotettavaa tietoa ja asiantuntijakuulemisessakin tästä on esitetty selkeästi toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Erityisen vaikeaa on saada tietoa laittoman kabotaasin todellisesta määrästä. Asiantuntijakuulemisessa on tuotu laajasti esille erilaisia vakavia huolia muun muassa toimijoiden tasapuolisen kilpailun edellytyksiin ja harmaantalouden lisääntymiseen liittyen, mikäli kabotaasikuljetusten määrä Suomessa kasvaisi jatkossa.

 

Valiokunta pitää asiantuntijakuulemisessa esille tuotuja huolia perusteltuina. Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain 5 a §:ssä on säädetty tilaajalle selvitysvelvollisuus kuljetuksen laillisuudesta. Ennen kaikkea mahdollisten lieveilmiöiden torjuminen vaatii valvonnan tehokkuutta sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi. Valvonnan tehottomuus ei saa johtaa epäterveeseen kilpailuun tai harmaan talouden lisääntymiseen. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan liikenteenharjoittajan tulee voida esittää kabotaasikuljetuksissa selvät todisteet saapuvasta kansainvälisestä kuljetuksestaan sekä kustakin sitä seuraavasta kabotaasimatkasta. Käytännössä kaikissa kansainvälisissä kuljetuksissa on oltava rahtikirja.

 

Valiokunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö ja sisäasiainministeriö varmistavat yhteistyössä, että kabotaasikuljetuksia koskevan EU:n tavaraliikennelupa-asetuksen kabotaasikuljetuksia koskevien säännösten noudattaminen varmistetaan mahdollisimman tehokkaasti ja kiinnitetään erityisesti huomiota tienpäällä tehtävään kabotaasikuljetusten rahtikirjoja koskevaan viranomaisvalvontaan. Valiokunta korostaa, että poliisi-, tulli- ja rajavartiomiehillä on oikeus myös pysäyttää ajoneuvot tarvittavien asiakirjojen tarkistamiseksi. Valiokunta pitää myös välttämättömänä, että mahdollisimman pikaisesti arvioidaan sähköisen rahtikirjan tai muiden sähköisten menettelytapojen ja tekniikoiden käyttöönoton mahdollisuudet sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi.

Lisäksi tulee arvioida muutoinkin kattavasti, miten kuljetusyritysten tasapuoliset kilpailunedellytykset voidaan turvata ja ehkäistä mahdolliset lieveilmiöt markkinoilla.”

Lisätietoa Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnöstä voit lukea täältä