Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

  

Tervetuloa
REKKAPROTESTI.FI

  • Näillä sivuilla voitte tutustua toimintaamme, tuleviin ja meidän jo järjestämiin tapahtumiin. 

Olemme myös

Facebookissa 

Jaa sosiaalisessa mediassa

Tervetuloa mukaan suomalaisen kuljetusalan pelastamiseen!

 

Ryhmä on perustettu suomalaisen kuljetusalan äänitorveksi, jotta suomalaiset kuljettajat ja kuljetusyritykset olisivat jatkossakin elinvoimaisia ja kilpailukykyisiä. Kuljetusalan alati kasvaneet ongelmat, ulkomaisten kuljetusyritysten Suomessa jatkuvasti lisääntyneet kabotaasikuljetusten määrät, sen valvonnan ongelmat/puutteet ja sanktioiden olemattomuus, ovat suurena huolenaiheenamme.

Muun muuassa tulevaisuudessa järjestettävät PROTESTIAJOT-tapahtumat ovat osa toimintaamme, joilla pyrimme tuomaan ongelmia esille niin päättäjille ja suurelle yleisölle, jotta mm. vetoomuksessa esitettyihin asioihin saadaan muutoksia.

Tämän ryhmän toiminta irtisanoutuu kaikesta yhdistys- ja yritystoiminnasta ja vaikka tarkoituksenamme on vaikuttaa poliittisesti tehtäviin päätöksiin, olemme poliittisesti sitoutumaton ryhmä.

 

Toivotamme kaikki raskaankaluston kuljettajat, kuljetusyritykset ja alasta kiinnostuneet liittymään ryhmäämme ajamaan tärkeää asiaamme!

 

REKKAPROTESTI.FI -ryhmä Facebook

 

TIEDOKSI KAIKILLE!

 

Koska nyt jo Här Stannar Sverige (Support Finland) -ryhmä on vetänyt täysin kaiken tukensa pois HärstannarFinland#tässäSuomipysähtyy#Finlandstopshere -ryhmältä, myös me vedämme kaiken tukemme pois ko. ryhmältä ja sen toiminnalta, koska emme hyväksy ko. ryhmän toimintatapoja. Kiellämme myös REKKAPROTESTI.FI -ryhmän nimen ja/tai kotisivujen rekkaprotesti.fi käytön ja mainitsemisen ko. ryhmän tapahtumissa!

 

Lainaus Här Stannar Sverige (Support Finland) -ryhmän seinältä (julkaistu luvalla)

 

"Tämä ryhmä sanoutuu irti täysin, ja kokonaisvaltaisesti, HärstannarFinland#tässäSuomipysähtyy#Finlandstopshere ryhmän toiminnasta Me emme tue millään tavoin kyseisen ryhmän toimintaa. Tämän ryhmän tarkoitus on olla tukiryhmä, eikä minkään tahon itsetunnonpönkitysryhmä, emmekä myöskään aio tarkoitustamme muuttaa. Emme myöskään hyväksy, emmekä tue ko. ryhmän toimintatapoja."

 

Terveisin,
REKKAPROTESTI.FI -ryhmä

 

 

Gruppen har grundats för att göra finska transport branchen hörd, så att dom inhemska chaufförerna och speditörerna skall även i framtiden kunna vara livskraftiga och vara konkurrenskraftiga.Transportera den ständigt växande problemen med utländska transportföretag i Finland stadigt ökade mängder av cabotagetransporter, verkställighets problem / brister och avsaknaden av sanktioner, håller på och bli en stor oro.Bland annat kommer det i framtiden att ordnas PROTESTIAJOT- händelser som kommer att bli en del av vår verksamhet,att sträva efter för att få fram problemen till beslutsfattare och allmänheten, mm. de frågor som presenteras i framställningen skall också få förändringar.

 

Denna gruppaktiviteter säger i fråns sig alla föreningar och verksamheter, och även om vårt mål är att påverka de politiska beslut som skall fattas, vi är politiskt oberoende grupp.

 

Vi önskar alla tung trafik , transportföretag och sektorer som är intresserade av att gå med i vår grupp för att föra fram viktig information!

 

REKKAPROTESTI.FI -gruppen Facebook

 

TILL KÄNNEDOM ÅT ALLA!

 

För nu redan har Här stannar Sverige (Support Finland) - gruppen redan avsagt och dragit bort sitt stöd från gruppen HärstannarFinland#tässäSuomipysähtyy#Finlandstopshere, så nu gör även vi samma sak. vi drar bort vårt stöd helt och hållet från denna grupp och deras verksamhet för att vi inte godkänner den gruppens metoder. Vi förbjuder REKKAPROTESTI.FI gruppen och / eller hemsida rekkaprotesti.fi användning och nämna den sk gruppen överhuvudtaget!

Kopierat från Här Stannar Sverige (Support Finland) - gruppens sida
(fått tillstånd att sätta upp det hit)

"Denna grupp avsäger helt och fullt sitt stöd för HärstannarFinland#tässäSuomipysähtyy#Finlandstopshere. vi stöder inte deras verksamhet över huvudtaget ! Denna grupp är avsedd att vara en stödgrupp, eller av någon enhet itsetunnonpönkitysryhmä, och vi har inte för avsikt att ändra våra intentioner. Vi också inte acceptera, inte heller vi stöder frågan. Gruppens praxis."

 

Hälsningar
REKKAPROTESTI.FI - gruppen